Blog của nhóm DBA tại Việt Nam

Giới thiệu

Chúng tôi là một nhóm bao gồm những thành viên đang làm công việc quản trị hệ cơ sở dữ liệu (CSDL). Các thành viên hiện tại đều có hơn 5 năm kinh nghiệm, từng làm việc với nhiều hệ quản trị CSDL khác nhau như SQL Server, MySQL, MongoDB, v.v... Chúng tôi lập ra blog này nhằm chia sẻ những kiến thức cũng như kinh nghiệm để giúp các bạn có thể hoàn thành công việc của mình cũng như là giúp hệ thống của các bạn hoạt động ổn định và trơn tru hơn.

Vietnam DBA Community


Theo dõi